Hem 
 Styrelsen
 Historiken
 Aktiviteter
 Bildarkivet
 Länkar
 Sponsorer
 Medlemmar
 
Gästboken
 E-mail

                 Våga vägra PVC                  
                                                                                                               Det var en gång...

 ... en gube i Högsjö som hette Bertil.

 Han var ute en solig dag på tur med Harald.

 Harald var en gammal moped som Berra tycker mycket om.

 De två tillbringar mycket av fritiden tillsammans.

 Men Berra tyckte det var lite trist att alltid åka solo. Han pratade 

 med dom han kände, och det blev då och då att någon eller några

 kamrater till Berra tog sig en tur tillsammans.

 En gång fick han med sig ett femtontal andra, mest gubbar, på
 en tur
till Vinön.

 Som alla som var med på geografilektionerna i skolan vet, ligger

 Vinön i Hjälmaren.

 Det var den 26 Juli 2003.

 Då såddes kanske ett litet frö i Berras hjärna.

 Berra som ibland (väldigt sällan) får en ide’ tänkte att man kanske

 skulle bilda en klubb och organisera åkningen.

 

 Sagt och gjort. Han pratade med alla han kände som ägde ett

 tvåhjuligt (eller tre) fordon i Högsjö och Vingåker, och ett möte

 blev till i Högsjö Värdshus den 16 April 2004.

 Ett trettiotal galningar hade hittat dit.

 

 Hur några överåriga mopedister samlades och bildade VK Moppers

 En styrelse bildades och allting tog fart. Bosse Däckfors valdes till

 ordförande, Lennart Holm till kassör och Kurre Johansson till

 sekreterare.

 En utflyktskommitte tog fram ett åkprogram. Här skulle det åkas.

 Föreningens namn blev VK-Moppers. VK står för Vingåkers

 Kommun.

 

 Första året fick VK-moppers en massa medlemmar - 59 st - de flesta

 från kommunen, men även en hel del utsocknes.

 Året därpå, alltså 2005, hade klubben sitt första egna rally. Det gick

 av stapeln i Vingåker och samlade ca 40 deltagare.

 2006 hade klubben sitt andra rally, denna gång i Högsjö, med ungefär

 samma deltagarantal.

 Dessutom har klubben ett antal andra åkningar av varierande längd

 och innehåll, men en tripp som återkommer varje år är den det

 startade med - nämligen Vinöresan.

 

 Under åren som gått har smärre justeringar i styrelsen gjorts, numera

 är undertecknad ordförande. Men vi åker på som om inget hade

 hänt, och det har det ju inte.

 Tiden står nästan still när man åker i 30 knyck.

 

 Mats Karlsson     2007-05-29